Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển bảng cho CN/PGD, biển bảng cho ATM VPBank tại miền Bắc"
Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:
Gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển bảng cho CN/PGD, biển bảng cho ATM VPBank tại miền Bắc"
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại Phía Bắc (các tỉnh phía Bắc từ Quảng Nam trở ra hết Miền Bắc).
2. Đặc điểm thi công: Theo yêu cầu của VPBank.
3. Thời gian phát hành HSMT: 9h00p, ngày 25 tháng 12 năm 2017
4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT): 10h00p ngày 16 tháng 01 năm 2018
5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT): https://www.dropbox.com/sh/y5oytuxbrqzyc26/AABoQPygdWcJN1FtNz4DOioea?dl=0
Hoặc liên hệ: Ông Lương Phan Hiền, mail: hienlp@prosland.com.vn
6. Bảo lãnh dự thầu: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng ) có hiệu lực 90 ngày từ ngày 16/01/2018.
7. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền, 
Địa chỉ: Tầng 7, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Chat với VPBank