Thông báo gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC các CN/PGD VPBank Miền Bắc”

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia chào giá cạnh tranh :

Gói: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC các CN/PGD VPBank  Miền Bắc”

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

  1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Bắc (từ Quảng Nam trở ra hướng Hà Nội).
  2. Đặc điểm cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC : Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
  3. Thời gian phát hành HS mời chào giá: 14h00p, ngày 04 tháng 7 năm 2018
  4. Thời gian đóng chào giá (Hạn cuối nhận HS chào giá): 14h00p ngày 11 tháng 7 năm 2018
  5. Hồ sơ mời chào giá được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HS mời chào giá):

https://www.dropbox.com/sh/zbf8ldt2kxbq0tt/AACHauRF82zUXKqo44x2pavSa?dl=0

Hoặc liện hệ: Ông Lương Phan Hiền, mail: hienlp@prosland.com.vn

  1. Hồ sơ tham gia chào giá gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,

Địa chỉ: Tầng 5, số 362 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Chat với VPBank