Thông báo gói thầu "Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM, biển hiệu CN, nội thất,... cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam"
Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:
Gói thầu: 
1. “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”
2. “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”
3. “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Nội thất cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”
4. “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Ghế văn phòng cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
I. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam từ Quảng Ngãi đến Cà Mau).
II. Đặc điểm cung cấp: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
III. Thời gian phát hành HSMT của 4 gói thầu : 9h00p, ngày 22 tháng 12 năm 2017
IV. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT):
- Gói thầu Biển hiệu của ATM và gói thầu Biển hiệu cho hệ thống của VPBank:  14h00p ngày 05 tháng 01 năm 2018.
- Gói thầu Nội thất và gói thầu ghế: 09h00p ngày 05 tháng 01 năm 2018
V. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT):
1. Biển hiệu ATM: 
2. Biển hiệu
3. Nội thất
4. Ghế
Hoặc liên hệ: Ông. Huỳnh Xuân Tịnh, mail: tinhhx@prosland.com.vn hoặc Ông. Nguyễn Tấn Duy Thanh, mail: duythanhnt@prosland.com.vn 
VI. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về: 
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền, 
Địa chỉ: Tầng 4 , 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chat với VPBank