Thông báo đấu thầu nội thất miền Nam

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt nội thất cho các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ về tổng thầu và quản lý dự án công trình, Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, gửi hồ sơ tham gia dự thầu cho gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt nội thất cho các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank”.

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

1.    Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (từ Quảng Ngãi trở vào tới Cà Mau).

2.    Đặc điểm cung cấp nội thất theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.

3.    Thông tin về hồ sơ mời thầu và bảng thiết kế nội thất các nhà thầu có thể truy cập vào: https://www.dropbox.com/sh/110azlt9zbzux05/AAB0yOBeSF5fg1kXflHR7BbPa?dl=0 hoặc liên hệ: Anh Huỳnh Xuân Tịnh – Email: Tinhhx@vpb.com.vn

4.    Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về: Công ty TNHH Thịnh Điền, Lầu 4, 296 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
-    Hạn cuối nhận hồ sơ: 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2015
 

Chat với VPBank