Thông báo đầu thầu gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera cho CN/PGD VPBank tại Miền Bắc”

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera cho CN/PGD VPBank tại Miền Bắc”

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

  1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại Phía Bắc (các tỉnh phía Bắc từ Quảng Nam trở ra hết Miền Bắc).
  2. Đặc điểm thi công lắp đặt hạng mục Camera : Theo yêu cầu của VPBank.
  3. Thời gian phát hành HSMT: 14h00p, ngày 07 tháng 6 năm 2018
  4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT):  14 h00p ngày 18 tháng 6 năm 2018
  5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT):

https://www.dropbox.com/sh/zfvxsmrmull1sqd/AADNzYjC-cKXQjfnKxTSiVbLa?dl=0

Hoặc liên hệ: Ông Lương Phan Hiền , mail: hienlp@prosland.com.vn

  1. Bảo lãnh dự thầu: 35.000.000 VND (Ba mươi lăm triệu) có hiệu lực 60 ngày từ ngày 18  tháng 6 năm 2018
  2. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,

Địa chỉ: Tầng 7, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Chat với VPBank