Thông báo đấu thầu cung cấp, lắp đặt Biển hiệu, và biển hiệu của ATM cho các CN/PGD VPBank tại Miền Nam

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển hiệu, và biểu hiệu của ATM cho các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch VPBank tại Miền Nam, Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ về tổng thầu và quản lý dự án công trình, Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, gửi hồ sơ tham gia dự thầu cho gói thầu:

Gói thầu số 1: Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển hiệu cho các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch VPBank tại Miền Nam.

Gói thầu số 2: Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt biển hiệu của ATM (Body, cover, cabin của ATM) cho hệ thống VPBank tại Miền Nam.

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam cho tới Quảng Nam).
2. Đặc điểm cung cấp Biển hiệu và biển hiệu của ATM: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
3. Thông tin về hồ sơ mời thầu và bảng thiết kế Biển hiệu và biển hiệu của ATM các nhà thầu có thể truy cập theo đường dẫn:

Hoặc liên hệ:
Ông Lương Phan Hiền, mail: hienlp@vpb.com.vn/hienlp@prosland.com.vn
Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,
Địa chỉ: Tầng 4, 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hạn cuối nhận hồ sơ: 14h00 ngày 30/11/2016.

Chat với VPBank