Thông báo đấu thầu camera cho CN/PGD VPBank miền Nam
Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:
Gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera cho CN/PGD VPBank tại Miền Nam”
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam từ Quảng Ngãi đến Cà Mau).
2. Đặc điểm cung cấp lắp đặt hệ thống Camera: Theo yêu cầu của VPBank.
3. Thời gian phát hành HSMT: 9h00p, ngày 04 tháng 04 năm 2017
4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT): 10h00p ngày 14 tháng 04 năm 2017
5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn tại đây (từ thời điểm Phát hành HSMT). Hoặc liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, mail: ngantt7@prosland.com.vn.
6. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền,
Địa chỉ: Tầng 4 , 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chat với VPBank