Thay đổi thời gian phát hành HSMT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt ghế văn phòng cho hệ thống VPBank
 
THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian phát hành HSMT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt ghế văn phòng cho hệ thống VPBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thông báo thay đổi thời gian phát hành hồ sơ gói thầu Cung cấp, lắp đặt ghế văn phòng cho hệ thống VPBank, cụ thể như sau:
- Thời gian bán HSMT dự kiến đã thông báo trước đây là từ: 14h00, ngày 07/05/2014 đến trước 11h00, ngày 14/05/2014 (trong giờ hành chính)
- Được thay đổi thành: Từ 14h00, ngày 15/05/2014 đến trước 11h00, ngày 21/05/2014 (trong giờ hành chính)
(Trong trường hợp có thay đổi về thời gian VPBank sẽ thông báo chính thức trên website, Mục Tin tức/ Thông tin đấu thầu). 
Các nội dung khác không thay đổi.
Trân trọng cám ơn!
Chat với VPBank