Gói thầu: “Lựa chọn đơn vị cung cấp Ấn chỉ ấn phẩm thông thường và túi đựng tiền năm 2015”
THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN NHÀ THẦU
 

Tên bên mời sơ tuyển:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Nội dung:

“Lựa chọn đơn vị cung cấp Ấn chỉ ấn phẩm thông thường và túi đựng tiền năm 2015”

Phạm vi công việc:

Gói 1: In ấn chỉ ấn phẩm thông thường và tem vỡ

Gói 2: Cung cấp túi đựng tiền

Nguồn vốn:

Vốn kinh doanh của Ngân hàng

Địa chỉ nhận hồ sơ sơ tuyển:

Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Tầng 10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0983345353; Email: nhungntk1@vpb.com.vn

Thời điểm mời sơ tuyển:

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

Thời hạn cuối nhận hồ sơ sơ tuyển:

15 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2015

 
Các yêu cầu tối thiểu đối với nhà thầu tham gia sơ tuyển như sau:
 

TT

Nội dung

Mức yêu cầu của VPBank

I

GÓI I: Cung cấp ấn chỉ, ẩn phẩm thông thường

 

1

Kinh nghiệm

 

1.1

Số năm thành lập (căn cứ vào bản photo Đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư)

tối thiểu 03 năm.

1.2

Số lượng các gói thầu/HĐ tương tự đã và đang thực hiện  trong 3 năm (2011 đến nay). Có bảng kê khai và photo Hợp đồng để chứng minh.

 ≥ 3 hợp đồng

(Mỗi hợp đồng có giá trị > 500 triệu)

2

Năng lực sản xuất và kinh doanh

 

2.1

Vốn điều lệ (căn cứ vào bản sao y chứng thực bản Đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư hiện hành)

≥ 500 triệu  đồng

2.2

Máy móc: Có bảng liệt kê danh sách máy móc đang sử dụng tại xưởng (VPBank có thể đến kiểm tra trong trường hợp cần thiết)

 

 

- Máy in 4 màu

≥1 máy

 

- Máy dập

≥ 1máy

 

- Máy phơi

≥ 1máy

 

- Máy cán

≥ 1máy

 

- Máy xén giấy

≥ 1máy

2.3

Tổng số lao động hiện tại (Căn cứ vào: Danh sách lao động  không bao gồm nhân viên văn phòng)

≥ 20 người

2.4

Xưởng sản xuất ( căn cứ vào photo giấy đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư hoặc bản photo hợp đồng thuê xưởng hoặc tài liệu khác chứng minh)

Có và đáp ứng

2.5

Xe chở hàng (xe tải 1 tấn chở lên)

≥ 1 xe

3

Doanh thu: Doanh thu trung bình hàng năm, trong 2 năm từ 2012 và 2013 ( căn cứ vào bản photo báo cáo tài chính  hoặc báo cáo thuế)

≥ 3tỷ VND

4

Thời gian sản xuất và đóng gói theo phân bổ

15 ngày kể từ ngày duyệt bản in test

5

Đóng gói theo phân bổ của VPBank (chia hàng cho khoảng 300 đơn vị)

Bắt buộc

6

Kinh nghiệm làm việc, cung cấp dịch vụ tại VPBank/ ngân hàng khác

Do VPBank đánh giá dựa trên HĐ tương tự đã cung cấp

7

Đáp ứng yêu cầu về chất liệu và kỹ thuật của sản phẩm

Bắt buộc

II

GÓI II: Cung cấp Túi đựng tiền

 

1

Kinh nghiệm

 

1.1

Số năm thành lập (căn cứ vào bản photo Đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư)

tối thiểu 03 năm.

1.2

Số lượng các gói thầu/HĐ tương tự đã và đang thực hiện  trong 3 năm (2011 đến nay). Có bảng kê khai và photo Hợp đồng để chứng minh.

 ≥ 3 hợp đồng

(Mỗi hợp đồng có giá trị > 300 triệu)

2

Năng lực sản xuất và kinh doanh

 

2.1

Vốn điều lệ (căn cứ vào bản sao y chứng thực bản Đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư hiện hành)

≥ 500 triệu  đồng

3

Doanh thu: Doanh thu trung bình hàng năm, trong 2 năm từ 2012 và 2013 ( căn cứ vào bản photo báo cáo tài chính  hoặc báo cáo thuế)

≥ 2 tỷ VND

4

Thời gian sản xuất và đóng gói theo phân bổ

15 ngày kể từ ngày duyệt bản in test

5

Đóng gói theo phân bổ của VPBank (chia hàng cho khoảng 300 đơn vị)

Bắt buộc

6

Kinh nghiệm làm việc, cung cấp dịch vụ tại VPBank/ ngân hàng khác

Do VPBank đánh giá dựa trên HĐ tương tự đã cung cấp

7

Đáp ứng yêu cầu về chất liệu và kỹ thuật của sản phẩm

Bắt buộc

 

Chat với VPBank