Tổ chức đấu thầu gói “Lựa chọn nhà cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM cho các CN/PGD VPBank tại Miền Bắc
Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM (Cover, Body, Booth ATM) cho CN/PGD VPBank tại Miền Bắc”.
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Bắc (các tỉnh phía Bắc cho tới Quảng Nam).
2. Đặc điểm cung cấp lắp đặt Biển hiệu của ATM (Cover, Body, Booth ATM): Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
3. Thời gian phát hành HSMT: 9h00p, ngày 21 tháng 03 năm 2017
4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT): 10h00p ngày 05 tháng 04 năm 2017
5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải tại đây (từ thời điểm Phát hành HSMT), hoặc liên hệ: Ông Lương Phan Hiền, mail: hienlp@prosland.com.vn
6. Hồ sơ tham gia dự thầu và hàng mẫu gửi về: 
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền, 
Địa chỉ: Tầng 5, số 362 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Chat với VPBank