VPBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.770 tỷ đồng
Ngày 24 tháng 4 năm 2012, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 với sự tham dự của 48 cổ đông và có sự hiện diện của cơ quan quản lý Nhà nước- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp Hà Nội
Theo kết quả được Đại hội đồng thông qua, trong năm 2012, VPBank sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên thành 5.770 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 cũng đã được thông qua với tổng tài sản dự kiến đạt 110.000 tỷ đồng, huy động vốn từ khách hàng dự kiến tăng 56% so với năm trước và cho vay khách hàng dự kiến là 33.562 tỷ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng, tăng trên 22% so với năm 2011.  VPBank đặt mục tiêu tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là trên 9% và nợ xấu dưới 3%. Việc tăng vốn dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 6.
Trong năm 2011, VPBank có tổng tài sản đạt 82.818 tỷ đồng, tăng 23.011 tỷ đồng so với năm 2010 (tương ứng tăng 38%), đạt 104% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.064 tỷ đồng, (sau khi đã trích đủ dự phòng rủi ro tín dụng), vượt kế hoạch năm và tăng trưởng hơn 70% so với năm 2010. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 1,82%. Hoạt động huy động vốn từ khách hàng có kết quả tốt,  tăng 23% so với năm 2010 và 81% so với kế hoạch.
Năm 2011 là năm ghi dấu sự phát triển mang tính đột phá của VPBank với sự chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ những khó khăn chung của nền kinh tế và biến động của thị trường tài chính ngân hàng, VPBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 5.050 tỷ đồng, tăng trưởng tốt về tổng tài sản, lợi nhuận, số lượng khách hàng, quy mô hoạt động và đặc biệt nâng mạng lưới lên gần 200 điểm giao dịch trên toàn quốc, khẳng định vị thế vững chắc của một ngân hàng trong nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam.
Từ năm 2011, đại hội đồng cổ đông VPBank đã thống nhất chiến lược tăng cường phát triển ngân hàng bền vững theo cả chiều rộng và chiều sâu, đồng thuận đưa VPBank trở thành top 5 Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015./.
Chat với VPBank