Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ ngày 1/1/2013, VPBank tiếp tục triển khai Chương trình cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu dành cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn hệ thống với tổng hạn mức lên đến 100 triệu USD.

Trang

Chat với VPBank