Giới thiệu VPBank

Giới thiệu Quicktabs

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. VPBank đã đặt mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2018-2022 với tham vọng trở thành Ngân hàng thân thiện nhất với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ và lọt vào nhóm 3 Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 27 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 227 điểm giao dịch với đội ngũ gần 27.000 cán bộ nhân viên. Hết năm 2019, tổng thu nhập hoạt động đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất trong lịch sử 10.324 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.

Thương hiệu mới của VPBank với phương châm "Hành động vì những ước mơ", được xây dựng nên từ các yếu tố: Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, Khác biệt, và Đơn giản. Hướng tới tầm nhìn dài hạn, VPBank quyết tâm đẩy mạnh hình ảnh một ngân hàng luôn nỗ lực cao nhất để phục vụ khách hàng với thái độ thân thiện và tốc độ nhanh nhất.

Những thành quả và đóng góp của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được ghi nhận trong quá trình hoạt động và phát triển

Một số sự kiện nổi bật của VPBank

Quản trị rủi ro chính là nền tảng bảo đảm an toàn trong hệ thống KSNB với chức năng chính là nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về QTRR, đo lường và theo dõi rủi ro, kiểm tra, đánh giá độc lập và đưa ra khuyến nghị QTRR hoạt động.

Hệ thống Kiểm soát nội bộ (“KSNB”) VPBank được xây dựng để thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ. Căn cứ vào chức năng thực hiện và vai trò đảm nhiệm thì hoạt động KSNB là hoạt động cốt lõi của Hệ thống này.

Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính và thông tin quản lý đầy đủ, kịp thời, trung thực và hợp lý, cũng như bảo đảm tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ, VPBank thiết lập và duy trì Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo đúng yêu cầu, qui định Pháp luật và chuẩn mực quốc tế tốt nhất về Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Nhằm tuân thủ, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển tín dụng xanh theo định hướng của Chính Phủ, Ngân hàng nhà nước, bảo đảm phòng tránh các rủi ro môi trường, xã hội, qua đó góp phần phát triển bền vững, thịnh vượng, đồng thời thể hiện sự cam kết, trách nhiệm xã hội của mình, từ 2016, VPBank đã là một trong những Ngân hàng đầu tiên xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro MT-XH và ban hành các Chính sách MT-XH tuyên bố sự tuân thủ của VPBank với các chuẩn mực về MT-XH. Chính sách về MT-XH được VPBank xây dựng và ban hành dựa trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp Quốc gia và các Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường và Xã hội của Tổ chức tài chính Thế giới (IFC) và đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của VPBank. Bên cạnh đó, để hoàn thiện tốt hơn hệ thống quản lý rủi ro MT-XH, VPBank liên tục nâng cao năng lực về nhận diện và đánh giá rủi ro MT-XH của đội ngũ nhân viên của mình, bao gồm cả các cán bộ nhân viên thực hiện phân tích đầu tư và quản lý tuân thủ MT-XH, nhằm ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh.

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế, các thông lệ quốc tế được Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, các hợp đồng, giao dịch đã ký kết với khác hàng, đối tác, cổ đông và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử do Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam ban hành.

Trang

Chat với VPBank