Chương trình ưu đãi

Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Step Up, Lady và thẻ Platinum

Giảm 05% trên tổng hoá đơn cho các loại thẻ còn lại

Thời gian

1/9/2016 đến 1/9/2017

Chat với VPBank