Thanh toán tuần Vàng - Nhận ngàn quà tặng với VPBank Online

Chỉ với giao dịch thanh toán hóa đơn bất kì trên VPBank trong 2 tuần lễ vàng hàng tháng, quý khách sẽ có cơ hội nhận mã hoàn tiền dùng cho nạp tiền điện thoại giá trị tới 70.000đ. Khuyến mãi kéo dài từ 16/4/2019 đến hết 30/6/2019.

Thời gian triển khai: Từ tháng 04/2019 đến tháng 06/2019, cụ thể: 

Chương trình

Thời gian áp dụng

Tuần vàng thứ nhất

Từ ngày 16/04/2019 đến hết 25/04/2019

Tuần vàng thứ hai

Từ ngày 10/05/2019 đến hết 25/05/2019

Tuần vàng thứ ba

Từ ngày 10/06/2019 đến hết 25/06/2019

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng cá nhân của VPBank có đăng ký sử dụng ngân hàng điện tử của VPBank Online (bao gồm cả khách hàng là cán bộ nhân viên VPBank và không bao gồm khách hàng mở CIF Timo).

Cơ cấu giải thưởng: 

STT         

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng

(VNĐ)

Số lượng giải thưởng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Tặng 500 mã hoàn tiền (mã e-voucher)/tháng khi nạp tiền điện thoại trên VPBank Online cho những khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản trực tuyến và lần đầu thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến trên VPBank Online

 

70.000

1.500

105.000.000  

2

Tặng 300 mã hoàn tiền (mã e-voucher)/tháng khi nạp tiền điện thoại trên VPBank Online cho những khách hàng thực hiện 2 loại giao dịch là chuyển khoản và thanh toán hóa đơn trực tuyến trên VPBank Online,

Lưu ý: Không áp dụng cho các Khách hàng trong 3 tháng liên tiếp trước đó đã thực hiện cả 3 loại giao dịch gồm Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn và chuyển khoản ngoài VPBank mỗi tháng.

50.000

900

45.000.000

 

TỔNG CỘNG (VNĐ)

 

 

150.000.000

Lưu ý:

  • Giao dịch thanh toán hóa đơn trực tuyến có giá trị tối thiểu 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)
  • Mỗi khách hàng được nhận thưởng tối đa 1 lần/tháng

Hạn sử dụng của mã hoàn tiền (e-voucher): 

  • E-voucher được tặng thưởng từ ngày 16/04/2019 đến hết 25/04/2019 sẽ có hạn sử dụng đến hết 30/04/2019
  • E-voucher được tặng thưởng từ ngày 10/05/2019 đến hết 25/05/2019 sẽ có hạn sử dụng đến hết 30/05/2019
  • E-voucher được tặng thưởng từ ngày 10/06/2019 đến hết 25/06/20019 sẽ có hạn sử dụng đến hết 30/06/2019

Xem chi tiết chương trình và danh sách khách hàng nhận thưởng tại đây: https://bit.ly/PwVPb.

Chat với VPBank