Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 22/01/2020 - 15:07
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,105
23,125
23,245
EUR 25,262
25,436
26,300
GBP 29,722
29,951
30,528
JPY 207.44
208.95
212.56
AUD 15,547
15,654
16,029
SGD 17,003
17,037
17,287
Chat với VPBank