Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.0 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <3 tỉ 4.1 6.9 7.0 7.1
3 tỉ -› <10 tỉ 4.15 6.9 7.0 7.1
10 tỉ -› <50 tỉ 4.15 7.0 7.1 7.2
≥ 50 tỷ 4.15 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 27/05/2020 - 09:15
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,260
23,280
23,410
EUR 25,165
25,339
26,022
GBP 28,181
28,399
29,076
JPY 212.58
214.14
219.74
AUD 15,156
15,261
15,836
SGD 16,251
16,284
16,633
Chat với VPBank