Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.2 7.3 7.35 7.8
300 tr -› <1 tỉ 5.4 7.7 7.55 8.0
1 tỉ -› <5 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.2
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.3
≥ 10 tỷ 5.5 8.0 7.7 8.4
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 17/09/2019 - 16:04
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,145
23,165
23,275
EUR 25,126
25,299
26,015
GBP 28,321
28,539
29,151
JPY 211.16
212.70
216.42
AUD 15,608
15,716
16,099
SGD 16,687
16,721
17,039
Chat với VPBank