Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 18/05/2019 - 08:44
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,320
23,340
23,440
EUR 25,673
25,851
26,593
GBP 29,296
29,522
30,037
JPY 208.69
210.22
214.92
AUD 15,722
15,831
16,317
SGD 16,708
16,741
17,257
Chat với VPBank