Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 23/10/2019 - 15:44
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,135
23,155
23,255
EUR 25,404
25,580
26,256
GBP 29,327
29,553
30,133
JPY 210.80
212.34
215.93
AUD 15,616
15,724
16,101
SGD 16,864
16,898
17,151
Chat với VPBank