Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 19/11/2019 - 16:01
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,135
23,155
23,255
EUR 25,278
25,452
26,108
GBP 29,534
29,762
30,316
JPY 210.55
212.09
215.42
AUD 15,474
15,581
15,937
SGD 16,899
16,933
17,170
Chat với VPBank