Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/01/2020 - 17:02
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,105
23,125
23,245
EUR 25,292
25,466
26,300
GBP 29,602
29,831
30,417
JPY 207.23
208.74
212.33
AUD 15,611
15,719
16,103
SGD 17,038
17,073
17,323
Chat với VPBank