Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.15 7.1 7.3 7.7
300 tr -› <1 tỉ 5.35 7.5 7.5 7.9
1 tỉ -› <5 tỉ 5.45 7.7 7.6 8.1
5 tỉ -› <10 tỉ 5.45 7.7 7.6 8.2
≥ 10 tỷ 5.45 7.8 7.65 8.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 13/11/2019 - 16:00
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,149
25,322
25,976
GBP 29,314
29,541
30,102
JPY 209.75
211.29
214.66
AUD 15,603
15,710
16,062
SGD 16,883
16,917
17,154
Chat với VPBank