Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.2 7.3 7.35 7.8
300 tr -› <1 tỉ 5.4 7.7 7.55 8.0
1 tỉ -› <5 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.2
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.9 7.65 8.3
≥ 10 tỷ 5.5 8.0 7.7 8.4
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/09/2019 - 15:55
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,145
23,165
23,275
EUR 25,165
25,339
26,059
GBP 28,431
28,650
29,266
JPY 211.19
212.73
216.44
AUD 15,472
15,579
15,963
SGD 16,671
16,704
17,020
Chat với VPBank