Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 300 tr 5.2 7.0 7.25 7.4
300 tr -› <1 tỉ 5.3 7.2 7.35 7.6
1 tỉ -› <5 tỉ 5.4 7.3 7.35 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.3 7.35 7.8
≥ 10 tỷ 5.5 7.3 7.35 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 17/08/2019 - 17:36
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,260
EUR 25,306
25,481
26,199
GBP 27,743
27,957
28,473
JPY 214.25
215.82
220.56
AUD 15,388
15,495
15,982
SGD 16,482
16,515
17,034
Chat với VPBank