Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 30/05/2020 - 15:49
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,210
23,230
23,370
EUR 25,440
25,616
26,295
GBP 28,193
28,411
29,095
JPY 211.72
213.28
218.91
AUD 15,187
15,292
15,869
SGD 16,296
16,329
16,679
Chat với VPBank