Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 09/12/2019 - 15:50
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,110
23,130
23,230
EUR 25,217
25,391
26,067
GBP 29,949
30,180
30,757
JPY 210.08
211.61
215.22
AUD 15,545
15,652
16,027
SGD 16,876
16,910
17,163
Chat với VPBank