Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 16/12/2019 - 16:07
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,100
23,120
23,220
EUR 25,367
25,542
26,225
GBP 30,429
30,664
31,243
JPY 208.46
209.98
213.60
AUD 15,640
15,748
16,125
SGD 16,958
16,992
17,242
Chat với VPBank