Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.9 6.95 7.5
100 tr -› 500 tr 5.1 7.0 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.1 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.2 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.2 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/03/2019 - 08:59
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,811
25,990
26,723
GBP 30,186
30,418
30,924
JPY 207.19
208.71
213.41
AUD 16,083
16,195
16,687
SGD 16,873
16,907
17,424
Chat với VPBank