Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.7 6.95 7.4
100 tr -› 500 tr 4.9 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 4.9 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.0 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 20/06/2019 - 08:58
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,230
23,250
23,370
EUR 25,822
26,001
26,721
GBP 29,053
29,277
29,894
JPY 213.30
214.86
218.54
AUD 15,788
15,897
16,283
SGD 16,953
16,987
17,305
Chat với VPBank