Sản phẩm SME

Thanh toán hàng loạt (trả lương)
Giới thiệu chung

Là dịch vụ VPBank cung cấp cho khách hàng để thanh toán một số lượng lớn các giao dịch định kỳ hàng tháng, hàng quý như thanh toán lương, bảo hiểm, các loại phí, hoa hồng….

SME - Nội dung

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp;
  • An toàn trong thanh toán, bảo mật thông tin lương của mỗi cán bộ;
  • Giải pháp thanh toán thông minh và gia tăng dịch vụ cho khách hàng;
  • Thời gian thanh toán nhanh chóng. 

Các doanh nghiệp, tổ chức có tài khoản tiền gửi và có quan hệ giao dịch với VPBank, có nhu cầu thực hiện thanh toán một số lượng lớn các giao dịch định kỳ hàng tháng, hàng quý…Doanh nghiệp mở tài khoản tại VPBank và ký hợp đồng chi trả lương hoặc thanh toán hàng loạt với VPBank.
Đến kỳ thanh toán, doanh nghiệp lập ủy nhiệm chi kèm danh sách người thụ hưởng (bản cứng và file excel)

Chat với VPBank