Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.4 7.0 7.0
100 tr -› 500 tr 5.0 6.4 7.0 7.0
500 tr -› 5 tỉ 5.0 6.5 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.1 6.6 7.0 7.2
≥ 10 tỷ 5.1 6.6 7.0 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/10/2018 - 08:50
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,275
23,295
23,395
EUR 26,340
26,522
27,004
GBP 29,749
29,979
30,564
JPY 203.78
205.27
208.97
AUD 16,207
16,319
16,702
SGD 16,714
16,748
17,080