Bảo hiểm nhân thọ liên kết với AIA | VPBank

Bảo hiểm nhân thọ liên kết với AIA

Bảo vệ toàn diện, tiết kiệm hiệu quả

(5,003 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo hiểm nhân thọ liên kết với AIA là sản phẩm bảo hiểm ưu việt, được cung cấp bởi VPBank và AIA cho Hộ Kinh doanh nhằm chủ động bảo vệ gia đình và bản thân trước các rủi ro không lường trước

  • Hưởng lãi từ số tiền đóng bảo hiểm

  • Hộ Kinh doanh vay tại VPBank được hỗ trợ tài chính để mua bảo hiểm nhân thọ, không phải tự đóng tiền

  • Đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm vào các sự kiện quan trọng (kết hôn, có con)

  • Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá

  • Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh ung thư

  • Được rút tiền từ Giá trị tài khoản

  • Được hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Tất cả hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay vốn tại VPBank

Hộ Kinh doanh vay tại VPBank được nhân viên hỗ trợ hoàn thành hợp đồng bảo hiểm.

Hộ Kinh doanh vay tại CommCredit được hỗ trợ tài chính để mua bảo hiểm nhân thọ, không phải tự đóng tiền. Ví dụ: Quý khách cần vay 100 triệu và muốn mua bảo hiểm nhân thọ 6 triệu thì CommCredit duyệt vay 106 triệu cho Quý khách.

Hoàn toàn được. Khi có nhu cầu, Quý khách chỉ cần liên hệ Nhân viên CommCredit. Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thành giấy tờ mua bảo hiểm cho khách hàng.