Vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ | VPBank

Vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(5,003 Đánh giá)

Chi tiết

Vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh và mua sắm tài sản cố định mà không cần tài sản đảm bảo.
- Bổ sung vốn kinh doanh mà không cần tài sản thế chấp
- Hạn mức lên đến 5 tỷ đồng
- Đa dạng hình thức cấp vốn: thấu chi, vay theo hạn mức, vay theo món
- Hồ sơ đơn giản;
- Thời gian phê duyệt nhanh;
- Hỗ trợ tối đa nhu cầu
- Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh;
- Hạn mức cho vay hấp dẫn;
- Thời hạn cho vay dài 
- Phương thức cho vay và trả nợ linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu.
Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay tín chấp
- Giấy đề nghị vay vốn; 
- Phương án kinh doanh;
- Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế; 
- Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
- Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
- Cam kết cá nhân của cổ đông góp vốn từ 25% trở lên;
- Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;