Thu nợ trước hạn online | VPBank

Thu nợ trước hạn online

Thu nợ trước hạn online

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Thu nợ trước hạn online giúp Khách hàng tạo đề nghị trả nợ trước hạn trực tuyến, nhanh chóng, truy vấn được tình trạng xử lý giao dịch tại VPBank.
- Khách hàng chủ động tạo đề xuất trả nợ trước hạn cho Ngân hàng
- Khách hàng tra soát được tiến độ xử lý giao dịch của cán bộ Ngân hàng
 
- Khách hàng tiết kiệm được thời gian
- Rút ngắn thời gian xử lý giao dịch
- Áp dụng đối với các khoản vay/khoản bao thanh toán của Khách hàng
- Không áp dụng với các khoản vay đang quá hạn hoặc cơ cấu nợ
 
Khách hàng đăng nhập vào liên kết tại đây để thực hiện giao dịch trả nợ trước hạn.