Giải chấp tài sản Online | VPBank

Giải chấp tài sản Online

Giải chấp tài sản Online

Giải chấp tài sản Online

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Xuất kho/giải chấp Tài sản bảo đảm online giúp Khách hàng tạo đề nghị xuất kho tài sản bảo đảm trực tuyến, nhanh chóng, truy vấn được tình trạng xử lý giao dịch tại VPBank.

Khách hàng chủ động tạo đề xuất xuất kho/giải chấp Tài sản bảo đảm cho Ngân hàng
Khách hàng tra soát được tiến độ xử lý giao dịch của cán bộ Ngân hàng

- Khách hàng tiết kiệm được thời gian
- Rút ngắn thời gian xử lý giao dịch

- Khách hàng hiện tại có tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng tại VPBank và có nhu cầu xuất kho/giải chấp Tài sản này.

Khách hàng đăng nhập vào liên kết ti đây để thực hiện giao dịch xuất kho/giải chấp Tài sản bảo đảm