Tài trợ theo ngành | VPBank

Tài trợ theo ngành

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Tài trợ theo ngành VPBank là sản phẩm tài trợ vốn riêng biệt cho những ngành kinh doanh đặc thù, giúp hỗ trợ tối đã cho các doanh nghiệp phát triển lớn mạnh.
 • Ngành Gỗ
  - Hạn mức cho vay cao, lên tới 20 tỷ VND
  - Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm cả hàng hóa là gỗ nguyên liệu, gỗ thành thẩm và bán thành phẩm, quyền đòi nợ theo hợp đồng xuất khẩu và các tài sản bảo đảm thông thường khác.
  - Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác
 • Ngành Gạo
  - Thời gian cho vay linh hoạt theo chu kỳ sản xuất kinh doanh
  - Tài sản đảm bảo đa dạng (bao gồm đất sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp và các tài sản bảo đảm thông thường khác
  - Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác
 • Ngành Café 
  - Hạn mức cho vay cao, lên tới 20 tỷ VND.
  - Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm cả đất trồng cây cà phê, cà phê thành phẩm, quyền đòi nợ theo hợp đồng xuất khẩu được thanh toán theo phương thức CAD, quyền đòi nợ theo hợp đồng mua bán trong nước từ Tổng Công ty cà phê Việt Nam / các Công ty trực thuộc và các tài sản bảo dảm thông thường khác.
  - Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác.
 • Ngành Thủy Hải Sản
  - Thời gian cho vay linh hoạt theo chu kỳ sản xuất kinh doanh
  - Tài sản đảm bảo đa dạng (bao gồm đất sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp và các tài sản bảo đảm thông thường khác
  - Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác

Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác.
Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ đang có nhu cầu vay ngân hàng