Tài trợ nhập khẩu VPBank

Chi tiết

Đồng hành cùng doanh nghiệp, VPBank thực hiện cho vay bổ sung vốn lưu động để thanh toán các chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp
- Phương thức tài trợ: Cho vay, phát hành LC, LC UPAS
- Phương thức thanh toán được tài trợ: L/C, D/A, D/P, TTR, CAD
- Loại tiền: VND/ USD 
- Thời hạn tài trợ: Theo phương án kinh doanh của Doanh nghiệp
- Phương thức tài trợ: Tài trợ theo hạn mức, vay theo món
- Phương thức trả nợ: Thu nợ theo dòng tiền từ phương án kinh doanh/ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Tài sản đảm bảo: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước và VPBank.
- Mức cho vay: Theo phương án kinh doanh của doanh nghiệp
- Tỷ lệ tài trợ cao: Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện.
- Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.
- Có thể vay không có hoặc chỉ có tài sản đảm bảo một phần khoản vay.
- Được VPBank hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, các điều khoản trong L/C, Bộ chứng từ nhập khẩu...
- Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi thương lượng Bộ chứng từ, thanh toán Bộ chứng từ...
Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động nhập khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động (nếu có)
- Giấy đăng ký mở tài khoản tại VPBank.
- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp(cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán)
- Hồ sơ tài chính của doanh nghiệp (báo cáo tài chính, quyết toán thuế)
- Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C)
- Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện)
- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có)
- Các hồ sơ khác theo quy định của VPBank