Bảo lãnh | VPBank

Chi tiết

VPBank cung cấp các loại hình bảo lãnh đa dạng, bảo đảm uy tín cho Khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các loại Cam kết bảo lãnh VPBank có thể phát hành:
- Bảo lãnh dự thầu
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
- Bảo lãnh bảo hành
- Bảo lãnh chờ quyết toán
- Bảo lãnh thanh toán
- Bảo lãnh thanh toán thuế
- Bảo lãnh nộp dần tiền thuế nợ
- Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
- Bảo lãnh vay vốn
- Bảo lãnh đối ứng
- Xác nhận bảo lãnh
- Thư tín dụng dự phòng
- Các loại bảo lãnh khác phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của VPBank
Khi phát hành Cam kết bảo lãnh, VPBank cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ hồ sơ yêu cầu VPBank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phù hợp với qui định trong Cam kết bảo lãnh
 - Khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ tin cậy, uy tín khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank;
- Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục và hình thức bảo lãnh phù hợp với mục tiêu và khả năng của khách hàng;
- Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản
- Biểu phí hợp lý và cạnh tranh 
- Mục đích đề nghị bảo lãnh là hợp pháp;
- Có khả năng tài chính và có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ được VPBank bảo lãnh trong thời hạn cam kết;
- Có thể đáp ứng theo quy định của VPBank và quy định của Pháp luật áp dụng với từng loại hình bảo lãnh.
- Đề nghị phát hành bảo lãnh.
- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp(cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán).
- Hồ sơ liên quan đến khoản bảo lãnh (các giấy tờ, thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại bảo lãnh).
- Hồ sơ tài chính của doanh nghiệp (báo cáo tài chính, quyết toán thuế).
- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có)