L/C xuất khẩu | VPBank

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)

Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Là dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu
- Thư tín dụng (L/C) xuất khẩu bao gồm các dịch vụ:
- Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C.
- Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu.
- Dịch vụ chuyển chứng từ và đòi tiền L/C xuất khẩu.
- Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu.

-  Bảo đảm nguồn vốn kinh doanh của khách hàng
- Chủ động luồng vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu sử dụng dịch vụ của VPBank
- Điều kiện chiết khấu bộ chứng từ
- L/C không hủy ngang
- VPBank là ngân hàng thương lượng L/C
- Bộ chứng từ hoàn hảo
- Khách hàng cam kết hoàn trả số tiền VPBank đã chiết khấu trong trường hợp ngân hàng trả tiền từ chối thanh toán
- Ngân hàng phát hành L/C là ngân hàng có uy tín
 
 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C
  - Khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu đề nghị VPBank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn ngân hàng phát hành L/C trước khi ký hợp đồng
  - Thông báo cho đối tác nhập khẩu phát hành L/C thông báo qua VPBank
  - Khi nhận được L/C hoặc bản sửa đổi L/C gốc từ VPBank, khách hàng kiểm tra kỹ các điều khoản, điều kiện của L/C bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng
  - Trường hợp không thể thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện trong thông báo L/C, yêu cầu nhà nhập khẩu sửa đổi L/C thông qua ngân hàng của nhà nhập khẩu
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu
  - Thư thông báo kèm bản gốc L/C và các bản tu chỉnh L/C (nếu có)
  - Thư yêu cầu thanh toán
  - Thư yêu cầu chiết khấu (nếu có)
  - Bộ chứng từ giao hàng của người xuất khẩu
  - Tờ khai hải quan (nếu cần)
- Giấy yêu cầu tu chỉnh L/C nhập khẩu: mb02.qt-ttqt.02_-_de_nghi_tu_chinh_thu_tin_dung.doc
- Giấy yêu cầu mở L/C nhập khẩu: mb01.qt-ttqt.02_-_giay_de_nghi_phat_hanh_thu_tin_dung.doc