Nhờ thu xuất khẩu | VPBank

Nhờ thu xuất khẩu

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Nhờ thu xuất khẩu là một hình thức khách hàng ủy quyền cho ngân hàng thu tiền hộ từ người nhập khẩu
  • Giúp kiểm tra nội dung bộ chứng từ và lưu ý khách hàng về khác biệt trên chứng từ và gợi ý sửa đổi (nếu có)

  • Sản phẩm nhờ thu xuất khẩu hỗ trợ quý khách theo dõi hành trình của bộ chứng từ.

  • Đôn đốc thanh toán từ ngân hàng nước ngoài và ghi có ngay khi nhận điện báo có

  • An toàn và bảo mật thông tin

  • Quy trình đơn giản và ít tốn phí

  • Khách hàng được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí

  • Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu, có nhu cầu lựa chọn ngân hàng hỗ trợ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, theo dõi, nhắc nhở thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của Quý khách khi đối tác thanh toán

  • Thư yêu cầu thanh toán theo hình thức nhờ thu (mẫu VPBank)

  • Bộ chứng từ hàng hóa xuất/nhập khẩu