Nhờ thu nhập khẩu | VPBank

Nhờ thu nhập khẩu

Dịch vụ thu tiền hộ từ người xuất khẩu

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Nhờ thu nhập khẩu là cam kết vô điều kiện của VPBank sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C
 • Với hệ thống các ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới của VPBank, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nhận được bộ chứng từ hàng hóa nhờ sản phẩm nhờ thu nhập khẩu

 • Thủ tục thanh toán nhanh chóng với chi phí hợp lý, nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của Doanh nghiệp được ghi nợ giúp gia tăng uy tín với đối tác

 • Phương thức thanh toán quốc tế tiết kiệm và an toàn, linh hoạt với doanh nghiệp

 • Dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian

 • Thủ tục đơn giản

 • Chi phí hợp lý

 • Khách hàng nhập khẩu có nhu cầu lựa chọn Ngân hàng thu hộ để tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài chuyển về, thông báo cho Quý khách và thực hiện thanh toán cho nước ngoài theo chỉ thị.

 • Thư yêu cầu thanh toán theo hình thức nhờ thu (mẫu VPBank)

 • Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu

 • Nhờ thu theo hình thức trả chậm (D/A): khách hàng cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu và nhận bộ chứng từ nhận hàng

 • Nhờ thu theo hình thức trả ngay (D/P): khách hàng thanh toán ngay toàn bộ trị giá khoản nhờ thu và nhận bộ chứng từ nhận hàng