L/C xuất khẩu | VPBank

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)

Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết thẻ

Là dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu
 • Thư tín dụng (L/C) xuất khẩu bao gồm các dịch vụ:
  - Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C.
  - Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu.
  - Dịch vụ chuyển chứng từ và đòi tiền L/C xuất khẩu.
  - Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu.
 • Bảo đảm nguồn vốn kinh doanh của khách hàng

 • Chủ động luồng vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu sử dụng dịch vụ của VPBank
 • Điều kiện chiết khấu bộ chứng từ
  - L/C không hủy ngang
  - VPBank là ngân hàng thương lượng L/C
  - Bộ chứng từ hoàn hảo
  - Khách hàng cam kết hoàn trả số tiền VPBank đã chiết khấu trong trường hợp ngân hàng trả tiền từ chối thanh toán
  - Ngân hàng phát hành L/C là ngân hàng có uy tín
 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C
  - Khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu đề nghị VPBank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn ngân hàng phát hành L/C trước khi ký hợp đồng
  - Thông báo cho đối tác nhập khẩu phát hành L/C thông báo qua VPBank
  - Khi nhận được L/C hoặc bản sửa đổi L/C gốc từ VPBank, khách hàng kiểm tra kỹ các điều khoản, điều kiện của L/C bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng
  - Trường hợp không thể thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện trong thông báo L/C, yêu cầu nhà nhập khẩu sửa đổi L/C thông qua ngân hàng của nhà nhập khẩu
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu
  - Thư thông báo kèm bản gốc L/C và các bản tu chỉnh L/C (nếu có)
  - Thư yêu cầu thanh toán
  - Thư yêu cầu chiết khấu (nếu có)
  - Bộ chứng từ giao hàng của người xuất khẩu
  - Tờ khai hải quan (nếu cần)
not-mobile
Chat với VPBank