L/C trả chậm được phép thanh toán ngay – UPAS L/C | VPBank

L/C trả chậm được phép thanh toán ngay – UPAS L/C

Giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Là dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu
- Giúp nhà nhập khẩu tiếp cận được với nguồn vốn ngoại tệ từ ngân hàng tài trợ của VPBank mặc dù thuộc đối tượng hạn chế cho vay ngoại tệ theo Thông tư 37/NHNN
- Thời hạn trả chậm: Căn cứ vào thời hạn nêu trong UPAS L/C nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày VPBank nhận được bộ chứng từ.
- Biện pháp bảo đảm: 
a) Ký quỹ (bằng vốn tự có): theo quy định VPBank
b) Tài sản bảo đảm theo quy định của VPBank
- Phí dịch vụ: 
a) Mức phí chấp nhận thanh toán trả chậm UPAS L/C mà VPBank thu của Khách hàng: = Phí tài trợ trả chậm của NHNN thông báo cho VPBank + Biên độ
Trong đó:
i. Phí tài trợ trả chậm của Ngân hàng tài trợ: Sẽ được Phòng FI thông báo cho ĐVKD vào thời điểm mở UPAS L/C;
ii. Biên độ: 
- Biên độ bao gồm phần phí dịch vụ UPAS L/C mà ĐVKD được hưởng sau khi trừ đi các loại phí phát sinh (nếu có)
- Biên độ dành cho KH SME women được quy định tại File đính kèm.
b) Các loại phí thanh toán quốc tế khác, thu theo biểu phí hiện hành.

  • Có được giá tốt trong hợp đồng mua bán ngoại thương do nhà xuất khẩu nhận được tiền ngay từ ngân hàng chiết khấu

  • Được VPBank tài trợ vốn ngoại tệ lãi suất hấp dẫn dưới hình thức L/C trả chậm mà không phải trả lãi suất cao để vay VNĐ

Áp dụng với các doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ vốn để thanh toán L/C nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện được phát hành L/C trả chậm và đáp ứng thêm các điều kiện của Quy định
Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết