Hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi | VPBank

Hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá trong giao dịch

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Giao dịch hoán đổi là một giao dịch mua/bán hoặc bán/mua một loại ngoại tệ với ngày đáo hạn gần (thường là giao ngay) và bán/mua hoặc mua/bán một loại ngoại tệ cho cùng một số lượng ngoại tệ với ngày đáo hạn xa hơn, giúp doanh nghiệp bảo vệ được các rủi ro biến động tỷ giá
  • Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, khách hàng có thể dùng một loại tiền khác đang sẵn có để trao đổi với ngân hàng.

  • Với dịch vụ hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi của VPBank, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tiền thu của tương lai ngay tại thời điểm hiện tại

  • Khách hàng không phải gánh chịu rủi ro tỷ giá như trong những giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và kỳ hạn

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi

Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để được biết thêm thông tin chi tiết