Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu | VPBank

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

Công cụ tiện lợi cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu là sản phẩm chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu của khách hàng xuất trình tại VPBank
  • Nhận khoản tiền ứng trước cho lô hàng ngay khi xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu kèm hối phiếu đòi nợ tại VPBank

  • Tỷ lệ chiết khấu cao, thời hạn chiết khấu dài

  • Phí và lãi suất cạnh tranh

  • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện cùng với đội ngũ cán bộ tư vấn giàu kinh nghiệm của VPBank

  • Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc gia tăng dòng tiền, giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các khoản phải thu

  • Tận dụng các cơ hội kinh doanh thông qua lợi ích từ tốc độ luân chuyển tiền tệ và hàng hóa nhanh, linh hoạt

  • Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có nhu cầu Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo Bộ chừng từ xuất khẩu tại VPBank.

  • Điều kiện đối với Bộ chứng từ và Hối phiếu: Theo quy định của VPBank

  • Hồ sơ pháp lý

  • Hồ sơ tài chính và Hồ sơ đề nghị chiết khấu bao gồm: Giấy đề nghị cho vay chiết khấu, bản gốc L/C, Nhờ thu; Bản gốc bộ chứng từ; Bản gốc tờ khai hải quan; Hợp đồng ngoại thương.