L/C xuất khẩu | VPBank

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)

Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Là dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu
 • Thư tín dụng (L/C) xuất khẩu bao gồm các dịch vụ:
  - Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C.
  - Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu.
  - Dịch vụ chuyển chứng từ và đòi tiền L/C xuất khẩu.
  - Dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu.
 • Bảo đảm nguồn vốn kinh doanh của khách hàng

 • Chủ động luồng vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu sử dụng dịch vụ của VPBank
 • Điều kiện chiết khấu bộ chứng từ
  - L/C không hủy ngang
  - VPBank là ngân hàng thương lượng L/C
  - Bộ chứng từ hoàn hảo
  - Khách hàng cam kết hoàn trả số tiền VPBank đã chiết khấu trong trường hợp ngân hàng trả tiền từ chối thanh toán
  - Ngân hàng phát hành L/C là ngân hàng có uy tín
 • Dịch vụ thông báo/sửa đổi L/C
  - Khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu đề nghị VPBank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn ngân hàng phát hành L/C trước khi ký hợp đồng
  - Thông báo cho đối tác nhập khẩu phát hành L/C thông báo qua VPBank
  - Khi nhận được L/C hoặc bản sửa đổi L/C gốc từ VPBank, khách hàng kiểm tra kỹ các điều khoản, điều kiện của L/C bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng
  - Trường hợp không thể thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện trong thông báo L/C, yêu cầu nhà nhập khẩu sửa đổi L/C thông qua ngân hàng của nhà nhập khẩu
 • Dịch vụ tiếp nhận và kiểm tra chứng từ xuất khẩu
  - Thư thông báo kèm bản gốc L/C và các bản tu chỉnh L/C (nếu có)
  - Thư yêu cầu thanh toán
  - Thư yêu cầu chiết khấu (nếu có)
  - Bộ chứng từ giao hàng của người xuất khẩu
  - Tờ khai hải quan (nếu cần)