Thu hộ doanh nghiệp VPBank

Thu hộ doanh nghiệp

Dễ dàng thực hiện giao dịch thu hộ tiền khách hàng

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Thu hộ từng lần tại địa điểm khách hàng là dịch vụ của VPBank cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu thu tiền từ Người nộp tiền thông qua mạng lưới giao dịch rộng lớn của ngân hàng.
Dịch vụ thu hộ từng lần tại địa điểm khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý số tiền thu về trong kỳ nhờ vào các biên bản thu hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận.
- Đảm bảo độ chính xác và tính an toàn của số tiền phải thu
- Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để đi thu tiền từ nhiều địa điểm của Khách hàng
- Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank
- Tiết kiệm chi phí giao dịch

Các doanh nghiệp, tổ chức có số lượng tiền mặt lớn phải thu từ nhiều địa điểm để nộp vào tài khoản tại VPBank.
- Khách hàng phải ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ trước khi sử dụng dịch vụ.
- Khách hàng có thể ký hợp đồng thu hộ tại bất cứ PGD/CN nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch.