Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng | VPBank

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

Giải pháp bổ sung vốn cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm cho vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu
- Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD
- Loại tiền cho vay: VND, USD
- Tỷ lệ tài trợ: theo giá trị LC (đối với phương thức L/C), theo trị giá khoản phải thu (đối với các phương thức thanh toán khác)
- Tỷ lệ chiết khấu /Cho vay cao 
- Lãi suất hợp lý
- Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 
- Giấy đăng ký mở tài khoản tại VPBank.
- Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc)
- Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc)
- Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C
- Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có)
- Các hồ sơ khác theo quy định của VPBank.