Gói quản lý dòng tiền | VPBank

Gói quản lý dòng tiền

Công cụ quản lý tài khoản doanh nghiệp hiệu quả

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện là giải pháp tài chính hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu cho doanh nghiệp, cung cấp cho doanh nghiệp nhiều tiện ích hiện đại và ưu đãi vượt trội về phí.
Gói sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện phù hợp đối với Doanh nghiệp có doanh thu tiền về trên tài khoản thanh toán ổn định và nhu cầu chuyển tiền, thanh toán giao dịch thường xuyên.
 • Gói VPBasic:
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí VPBank NeoBiz bao gồm: phí đăng ký, phí thường niên, phí chuyển khoản liên ngân hàng 
 • Gói VPSmartpay
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí sử dụng VPBank NeoBiz bao gồm: phí đăng ký, phí thường niên, phí chuyển khoản liên ngân hàng 
  - Miễn phí thường niên thẻ ghi nợ
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
 • Gói VPFlexible
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí sử dụng VPBank NeoBiz bao gồm: phí đăng ký, phí thường niên, phí chuyển khoản liên ngân hàng
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
  - Miễn phí chi lương bao gồm phí đăng ký, phí thường niên, phí chuyển khoản (không áp dung miễn phí chuyển khoản với giao dịch chi lương ngoài hệ thống)
 • VPDeluxe
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí sử dụng VPBank NeoBiz bao gồm: phí đăng ký, phí thường niên, phí chuyển khoản liên ngân hàng, phí thanh toán quốc tế 
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết