Dịch vụ tài khoản số đẹp | VPBank

Dịch vụ tài khoản số đẹp

Công cụ quản lý tài khoản doanh nghiệp hiệu quả

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện là giải pháp tài chính hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu cho doanh nghiệp, cung cấp cho doanh nghiệp nhiều tiện ích hiện đại và ưu đãi vượt trội về phí.
Gói sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện phù hợp đối với Doanh nghiệp có doanh thu tiền về trên tài khoản thanh toán ổn định và nhu cầu chuyển tiền, thanh toán giao dịch thường xuyên.
 • Gói VPBasic:
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí ngân hàng trực tuyến
  - Miễn phí SMS Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong/ngoài hệ thống
  - Miễn phí dịch vụ nộp thuế điện
 • Gói VP Flexible
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí ngân hàng trực tuyến
  - Miễn phí SMS Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong/ngoài hệ thống
  - Miễn phí dịch vụ nộp thuế điện
  - Miễn phí dịch vụ chi lương
 • Gói VP Deluxe
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí ngân hàng trực tuyến
  - Miễn phí SMS Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong/ngoài hệ thống
  - Miễn phí dịch vụ nộp thuế điện
  - Miễn phí  dịch vụ chi lương
  - Giảm 30%  phí thanh toán quốc tế và bảo lãnh
Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết