Bang gia vang ngay16/08/2019 08:50

2019-08-16 08:52 -- admin
Ngày đăng: 
2019-08-16 15:50
Giá mua ( 10 chỉ): 
418 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
422 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
418 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
422 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/chỉ)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/chỉ)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank