Bang gia vang ngay03/12/2019 08:52

2019-12-03 08:55 -- admin
Ngày đăng: 
2019-12-03 15:52
Giá mua ( 10 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
414 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
414 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank