VPBank thay đổi phương thức thanh toán đối với Thẻ tín dụng VPBiz

Với mong muốn mang tới cho các khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sở hữu và sử dụng Thẻ tín dụng VPBiz giải pháp thanh toán đơn giản, hữu hiệu, tiện lợi và nhanh chóng, VPBank trân trọng thông báo triển khai Phương thức thanh toán mới đối với Thẻ tín dụng VPBiz, cụ thể như sau:

Trước đây

Hiện tại áp dụng

Quản lý phần thanh toán thẻ chính và thẻ phụ tách bạch riêng, theo đó:

 • Khách hàng khi thanh toán dư nợ có quyền lựa chọn thanh toán cho dư nợ của thẻ chính hay thẻ phụ riêng biệt dựa vào thông tin của thẻ
 • Hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu trong thẻ) của thẻ chính và thẻ phụ trong kỳ tiếp theo phụ thuộc vào phần thanh toán dư nợ từng thẻ của kỳ trước.

Ví dụ:

 • Hạn mức tín dụng (được cấp ban đầu) của thẻ chính là 30 triệu VND, thẻ phụ 1 là 10 triệu VND, thẻ phụ 2 là 10 triệu VND.
 • Kỳ sao kê thứ 1 thẻ chính đã chi tiêu 30 triệu VND, thẻ phụ 1, 2 đã chi tiêu 10 triệu VND trên mỗi thẻ.
 • Đến kỳ thanh toán, Khách hàng thanh toán cho thẻ chính 30 triệu VND và không thanh toán cho các thẻ phụ.
 • Sau khi thanh toán, thẻ chính có hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu) là 30 triệu VND, các thẻ phụ 1, 2 là 0 VND. Đồng nghĩa với việc KH phải thanh toán thêm một khoản nữa cho các thẻ phụ thì mới có hạn mức khả dụng để chi tiêu cho các thẻ phụ trong kỳ tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý phần thanh toán thẻ chính và thẻ phụ chung trong một hợp đồng, theo đó,

 • Khách hàng khi thanh toán dư nợ chi tiêu kỳ trước thì chọn thanh toán vào Hợp đồng thẻ, phần thanh toán này sẽ được tính chung cho cả thẻ chính và thẻ phụ, đồng nghĩa với việc Khách hàng không cần thanh toán tách bạch thành hai lần thanh toán theo thông tin riêng của hai thẻ như trước đây.
 • Hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu của thẻ) sau khi thanh toán sẽ được dùng chung cho cả thẻ chính và thẻ phụ cho kỳ chi tiêu tiếp theo. Trong đó, thẻ chính và các thẻ phụ sẽ được quyền chi tiêu tối đa bằng với hạn mức thẻ đã được phê duyệt ban đầu và nằm trong phần hạn mức khả dụng chung (hạn mức khả dụng còn lại của Hợp đồng thẻ).

Ví dụ:

 • Hạn mức của Hợp đồng thẻ là 50 triệu VND. Trong đó, hạn mức tín dụng của thẻ chính là 30 triệu VND, thẻ phụ 1 là 10 triệu VND, thẻ phụ 2 là 10 triệu VND.
 • Kỳ 1 thẻ chính đã chi tiêu 15 triệu VND; thẻ phụ 1 đã chi tiêu 10 triệu VND, hết hạn mức trong kỳ của thẻ phụ 1. Khi đó, hạn mức khả dụng còn lại của Thẻ chính là 15 triệu VND, thẻ phụ 2 là 10 triệu VND và nằm trong hạn mức khả dụng chung (hạn mức khả dụng còn lại của Hợp đồng thẻ) là 25 triệu VND
 • Trường hợp 1: Đến kỳ thanh toán, Khách hàng thanh toán tổng cộng 15 triệu VND vào Hợp đồng thẻ. Khi đó, tại kỳ chi tiêu tiếp theo, hạn mức tín dụng của thẻ chính là 30 triệu, thẻ phụ 1 là 10 triệu và thẻ phụ 2 là 10 triệu (bằng với hạn mức đã cấp ban đầu). Tuy nhiên Khách hàng sẽ chỉ được chi tiêu tối đa bằng hạn mức khả dụng chung (hạn mức khả dụng còn lại) là 40 triệu VNĐ.
 • Trường hợp 2:  Đến kỳ thanh toán, Khách hàng chưa thanh toán dư nợ (thanh toán 0 VND). Khi đó, tại kỳ chi tiêu tiếp theo, hạn mức tín dụng của thẻ chính là 30 triệu, thẻ phụ 1 là 10 triệu và thẻ phụ 2 là 10 triệu (bằng với hạn mức đã cấp ban đầu). Tuy nhiên Khách hàng sẽ chỉ được chi tiêu tối đa bằng hạn mức khả dụng chung (hạn mức khả dụng còn lại) là 25 triệu VNĐ.
 • Trong hạn mức khả dụng chung này (hạn mức của Hợp đồng thẻ), thẻ chi tiêu sau sẽ chỉ được chi tiêu trong phần hạn mức còn lại (VD: nếu hạn mức khả dụng chung còn 30 triệu VND, thẻ chính chi tiêu trước 25 triệu VND, thì các thẻ phụ chỉ còn 5 triệu VND để chi tiêu; sau đó, thẻ phụ 1 tiếp tục chi tiêu hết 5 triệu VND, thì thẻ phụ 2 sẽ không còn hạn mức để chi tiêu).

Phương thức thanh toán áp dụng trước đây, quản lý phần thanh toán thẻ chính và thẻ phụ tách bạch riêng

 

Thẻ chính

Thẻ phụ 1

Thẻ phụ 2

Hạn mức cấp ban đầu

30.000.000

10.000.000

10.000.000

Chi tiêu trong kỳ

15.000.000

10.000.000

0

Thanh toán trong kỳ

15.000.000

0

0

Hạn mức khả dụng còn lại

30.000.000

0

10.000.000

Phương thức thanh toán mới hiện tại áp dụng, quản lý phần thanh toán chung trong một Hợp đồng thẻ

 

Hạn mức chung của hợp đồng

Thẻ chính

Thẻ phụ 1

Thẻ phụ 2

Hạn mức cấp ban đầu

50.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

Chi tiêu trong kỳ

 

15.000.000

10.000.000

0

Thanh toán trong kỳ

 

15.000.000

0

0

Hạn mức khả dụng còn lại

40.000.000

Có thể chi tiêu tối đa 30.000.000 trong hạn mức chung (*)

Có thể chi tiêu tối đa đến 10.000.000 trong hạn mức chung (*)

Có thể chi tiêu tối đa đến 10.000.000 trong hạn mức chung (*)

(*): thẻ nào chi tiêu trước được ưu tiên dùng trước hạn mức chung còn lại.

Mọi yêu cầu giải đáp thêm thông tin, vui lòng liên hệ 1900 545415/ 024 3928 8880 hoặc đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của VPBank để được hỗ trợ.

Chat với VPBank