Mời thầu gói “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank”
Để chuẩn bị cho việc lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank.
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ về tổng thầu và quản lý dự án công trình, Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, gửi hồ sơ tham gia dự thầu cho gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng VPBank”.
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Bắc (các tỉnh phía Bắc cho tới Quảng Nam).
2. Đặc điểm cung cấp Điều hòa theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
3. Thông tin về hồ sơ mời thầu các nhà thầu có thể truy cập vào: https://www.dropbox.com/sh/idb27r6o7warru9/AADTcexpHqb779pV6GW4l37Ja?dl=0
hoặc liên hệ: Lương Phan Hiền, mail: hienlp@vpb.com.vn.
4. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về: Công ty TNHH Thịnh Điền, Phòng Kinh doanh, tầng 5, số 362 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Hạn cuối nhận hồ sơ:15 giờ 00 phút ngày 04/07/2016.
Chat với VPBank